Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

500 PLUS

Utworzono dnia 25.07.2017

więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr tel. 63 288 59 28

lub w GOPS Kawęczyn pokój nr 18

czytaj dalej na temat: 500 PLUS

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 12.07.2017

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż z dniem 1 września 2017r. gmina przystępuje do realizacji „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , Podprogram 2017„

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej...

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

SZKOLENIA

Utworzono dnia 12.07.2017

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Gminą Osiek Mały zapraszaja do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn )

więcej w załączniku

czytaj dalej na temat: SZKOLENIA

STYPENDIUM 2017/2018

Utworzono dnia 04.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, że od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. można ubiegać się o pomoc w formie stypendium szkolnego dla dzieci . Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Szczegóły w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 63/28 85 929 lub w biurze GOPS, pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kawęczyn.

wniosek w załączniku

czytaj dalej na temat: STYPENDIUM 2017/2018

DOŻYWIANIE 2017/2018

Utworzono dnia 04.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, iż od września 2017r można korzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie (pokój nr 19).

Więcej informacji pod nr tel. (063)2885929.

czytaj dalej na temat: DOŻYWIANIE 2017/2018

Wolne miejsca na staż

Utworzono dnia 26.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy W Turku

Ul. Komunalna 6, 62-700 Turek

ogłasza

Wolne miejsca na staż w projekcie pn.

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III)

 

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionu Programu Operacyjnego dla

- kobiet powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne oraz

- Mężczyzn powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni spełniających jeden z poniższych warunków:

a/ długotrwale bezrobotnych,

b/ o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu.

Zaprasza się zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

Wniosek do pobrania na stronie www.turek.praca.gov.pl

czytaj dalej na temat: Wolne miejsca na staż

NABÓR NA STANOWISKO

Utworzono dnia 20.04.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie ogłasza nabór na stanowisko - OPIEKUNKA/OPIEKUN DO WYKONYWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

czytaj dalej.......

   

czytaj dalej na temat: NABÓR NA STANOWISKO

WIELKANOC

Utworzono dnia 13.04.2017

Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej - ZASIŁEK STAŁY

Utworzono dnia 18.01.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, iż nastąpiła zmiana w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa zmienia dotychczasową zasadę przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych, tj. daty, od której może być przyznawany zasiłek stały w ten sposób, że osoba zainteresowana, składając wniosek o przyznanie w/w zasiłku, musi potwierdzić złożenie wniosku o wydanie w/w orzeczenia. Ośrodek Pomocy Społecznej wszczyna postępowanie o ustalenie uprawnienia do tego zasiłku, a po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego zawiesi postępowanie do czasu dostarczenia przez stronę orzeczenia. W okresie oczekiwania na jego uzyskanie osobie zainteresowanej z urzędu przyznaje się zasiłek okresowy. Dostarczenie orzeczenia w terminie 60 dni od jego wydania pozwala na ustalenie prawa do zasiłku stałego wstecznie – od dnia złożenia wniosku o zasiłek stały, czyli za okres przypadający przed uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/całkowitej niezdolności do pracy.

Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

czytaj dalej na temat: Nowelizacja Ustawy o pomocy społecznej - ZASIŁEK STAŁY

Ustawa " Za życiem"

Utworzono dnia 17.01.2017

 

  Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługiwać będzie prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016, poz. 1860).

czytaj dalej na temat: Ustawa " Za życiem"

           

Imieniny

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 37

W poprzednim tygodniu: 37

W tym miesiącu: 140

W poprzednim miesiącu: 131

Wszystkich: 4298