Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc Społeczna

Czcionka:

 

 Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej  obowiązujące od 01.10.2015r.

 

 • dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
 • dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

 

Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 • kwota stanowiąca podstawę pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą zwiększy się z 531 zł na 606 zł;
 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą wzrośnie z 1 260 zł na 1 335 zł;
 • maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
 • wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł.

 

 

Ubiegając się o pomoc finansową z GOPS  należy złożyć wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie brutto i  netto w miesiącu  poprzedzającym  złożenie wniosku
 2. Kserokopia ostatniego nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wysokości hektarów przeliczeniowych za rok bieżący
 3. Zaświadczenie o innych dochodach (np. kserokopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, odcinka od renty, emerytury)
 4. Zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – z Urzędu Skarbowego
 5. Oświadczenie o innych dochodach (np. praca dorywcza, praca za granicą).

 

 

 

           

Imieniny

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5