Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Utworzono dnia 13.12.2017

W dniu 06 grudnia 2017r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Młodzianowie odbyły się warsztaty kulinarne w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla osób korzystających ze wsparcia programu. W warsztatach wzięły udział rodziny z dziećmi z terenu Gminy...

czytaj dalej na temat: WARSZTATY KULINARNE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

DOŻYWIANIE 2018

Utworzono dnia 08.12.2017

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje rodziny, które chcą skorzystać z pomocy Ośrodka w formie dożywiania dzieci w szkole w okresie od stycznia 2018r. do czerwca 2018r., muszą ponownie złożyć wniosek w GOPS Kawęczyn.

 

czytaj dalej na temat: DOŻYWIANIE 2018

OGŁOSZENIE - PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 05.12.2017

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko

– pracownik socjalny

Nazwa i adres pracodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie 62-704 Kawęczyn

 

Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,

- niekaralność za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art. 116 oraz art. 156 aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

• ukończone kolegium pracowników służb społecznych,

• ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, • ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczne,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie,

 

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność pracy zespołowej,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,

- samodzielność, zaangażowanie,

- dyspozycyjność,

- znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego,

- znajomość obsługi komputera oraz programów profesjonalnych ; POMOST STD, SEPI ( mile widziane),

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w terminie do 15.12. 2017 roku pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pok. nr 35 62-704 Kawęczyn

poniedziałek- piątek w godzinach od 10.00-14.00

tel. 63 2885945

Kierownik

Jolanta Krawczyk

czytaj dalej na temat: OGŁOSZENIE - PRACOWNIK SOCJALNY

ŻYWNOŚĆ

Utworzono dnia 29.11.2017

Wójt Gminy Kawęczyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie informują,iż w dniu 11 grudnia 2017r. będzie wydawana II tura żywności w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Żywność będzie wydawana przy budynku hydroforni w Marcjanowie w godzinach od 8.00 do 15.00

Osoby i rodziny zakwalifikowane do programu proszone są o zabranie ze sobą skierowania wydanego przez GOPS w Kawęczynie.

z poważaniem

Jolanta Krawczyk Kierownik GOPS

czytaj dalej na temat: ŻYWNOŚĆ

PRZENIESIENIE SIEDZIBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAWĘCZYNIE

Utworzono dnia 10.10.2017

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, iż z dniem 10 października 2017r. ośrodek pomocy społecznej został przeniesiony do nowej części budynku Urzędu Gminy. Wraz z przeniesieniem biur uległy zmianie numery telefonów poszczególnych...

czytaj dalej na temat: PRZENIESIENIE SIEDZIBY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KAWĘCZYNIE

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2017r

Utworzono dnia 04.10.2017

Wójt Gminy Kawęczyn wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie informują, iż w dniu 17 października 2017r. będzie wydawana żywność w ramach „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

Żywność będzie wydawana przy budynku hydroforni w Marcjanowie w godzinach od 8.00 do 18.00 Osoby i rodziny zakwalifikowane do programu proszone są o zabranie ze sobą skierowania wydanego przez GOPS w Kawęczynie.

Ponadto informujemy, iż paczki żywnościowe może odebrać osoba, na którą zostało wydane skierowanie.

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2017r

ZMIANY w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Utworzono dnia 01.08.2017

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, iż od 1 sierpnia 2017 zmieniły się druki wniosków do świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz funduszu alimentacyjnego. Do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć następujące dokumenty: 1....

czytaj dalej na temat: ZMIANY w ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

500 PLUS

Utworzono dnia 25.07.2017

więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr tel. 63 288 59 28

lub w GOPS Kawęczyn pokój nr 18

czytaj dalej na temat: 500 PLUS

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Utworzono dnia 12.07.2017

Wójt Gminy Kawęczyn informuje, iż z dniem 1 września 2017r. gmina przystępuje do realizacji „ Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , Podprogram 2017„

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej...

czytaj dalej na temat: POMOC ŻYWNOŚCIOWA

SZKOLENIA

Utworzono dnia 12.07.2017

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Gminą Osiek Mały zapraszaja do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn )

więcej w załączniku

czytaj dalej na temat: SZKOLENIA

STYPENDIUM 2017/2018

Utworzono dnia 04.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, że od dnia 01.09.2017r. do 15.09.2017r. można ubiegać się o pomoc w formie stypendium szkolnego dla dzieci . Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514 zł.

Szczegóły w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 63/28 85 929 lub w biurze GOPS, pok. nr 19 w Urzędzie Gminy Kawęczyn.

wniosek w załączniku

czytaj dalej na temat: STYPENDIUM 2017/2018

DOŻYWIANIE 2017/2018

Utworzono dnia 04.07.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie informuje, iż od września 2017r można korzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kawęczynie (pokój nr 19).

Więcej informacji pod nr tel. (063)2885929.

czytaj dalej na temat: DOŻYWIANIE 2017/2018

Wolne miejsca na staż

Utworzono dnia 26.05.2017

Powiatowy Urząd Pracy W Turku

Ul. Komunalna 6, 62-700 Turek

ogłasza

Wolne miejsca na staż w projekcie pn.

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III)

 

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionu Programu Operacyjnego dla

- kobiet powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne oraz

- Mężczyzn powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni spełniających jeden z poniższych warunków:

a/ długotrwale bezrobotnych,

b/ o niskich kwalifikacjach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu.

Zaprasza się zainteresowanych pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu.

Wniosek do pobrania na stronie www.turek.praca.gov.pl

czytaj dalej na temat: Wolne miejsca na staż

NABÓR NA STANOWISKO

Utworzono dnia 20.04.2017

W związku z realizacją projektu pt.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie ogłasza nabór na stanowisko - OPIEKUNKA/OPIEKUN DO WYKONYWANIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH.

czytaj dalej.......

   

czytaj dalej na temat: NABÓR NA STANOWISKO

           

Imieniny

Zegar

Pogoda

Kalendarium

Grudzień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 208

Wszystkich: 3090